آشنايي با انجمن توسعه و سازندگي خنجين

      اين انجمن همانگونه كه از نام آن پيداست با هدف توسعه و سازندگي در همه زمينه ها به وجود آمده است . انجمن توسعه و سازندگي خنجين در اسفند ماه ۱۳۸۴ تأسيس شد و فعاليت خود را با  ( پروانه فعاليت به شماره ۳۱۳۶ / ۱۰۰۸ ) ادامه داد و در تاريخ 29/11 / ۸۵ با شماره ثبت 180 به ثبت رسيد و به طور رسمي فعالیتش را آغاز كرد . انجمن توسعه و سازندگي از نوع مؤسسات غير دولتي بوده و متشكل از داشجويان و فارغ التحصيلاني اسست كه قدم در راه عمران و آباداني منطقه گذارده اند و مي خواهند نام و آوازه قبلي بلوك خنجين را به منطقه برگردانند آنها خود را در چهار كميته اصلي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي تقسيم كرده اند و سه شعبه در شهر هاي تهران ، قم و اراك داير كرده اند و با تمسك به آيه شريفه ( ان ا... لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم « رعد – ۱۱ » )چند هدف عمده را در  منطقه دنبال كنند :

1-    شناخت مسائل و مشكلات منطقه

2-    تحليل و بررسي مسائل و مشكلات و ارائه راه حل براي از بين برده آنها

3-    ايجاد وفاق و وحدت ملي براي مقابله با مشكلات

4-    كمك به توسعه و عمران و آباداني ، از طريق آموزش ، مشاوره  ، گاهنامه و ...

5-    تبادل اطلاعات علمي و فرهنگي و ارتقاء دانش عمومي

6-    كمك به حل مشكلات مادي و معنوي مردم

7-    پيگيري مسائل عمومي

8-    ايجاد بستر مناسب و فرهنگ سازي ، به منظور توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ...

اميد است با عضويت در اين انجمن و كمك و همياري ، انجمن را در رسيدن به اهداف خود ياري نماييد .   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید