میلاد امام حسن (ع) مبارک باد

به راستی که خدا شما را بیهوده نیافریده و رهایتان نخواهد کرد. اجل‌های شما را مقرر فرموده و روزی‌های شما را میانتان  تقسیم کرده، تا هر کس منزلی دارد منزلت خود را بشناسد و پا از گلیم خود دراز نکند و آنچه را برای هر کس مقدر فرموده به او برسد و آن‌چه مقدر نشده هرگز نخواهد رسید. خرج زندگی دنیا را از شما کفایت کرده و شما را فارغ برای عبادت خود ساخته، و بر شکر و سپاسگزاری خود ترغیب فرموده، و ذکر و یاد او را بر شما فرض ساخته، و به تقوا و پرهیزکاری سفارش کرده و تقوا را آخرین سر حد رضایت و خوشنودی خود قرار داده و تقوا دریچه‌ی هر توبه و سرآغاز هر حکمت و فرزانگی است، و شرافت هر عملی به تقوا و پرهیزکاری است، به رستگاری واقعی رسیدند آن پرهیزکارانی که به وسیله‌ی تقوا رستگار و کامیاب شدند که خدای تعالی فرمود: « به راستی که پرهیزکاران را وسیله‌ و جایگاه رستگاری است » و نیز فرمود:«و خداوند کسانی را که پرهیزکار شدند به جایگاه کامیابیشان بالا می‌برد که بدی به ایشان نرسد و غمگین نشوند. »
پس ای بندگان خدا تقوا داشته باشید و بدانید که هر کس تقوای الهی داشته باشد خداوند برای او گشایشی از فتنه‌ها فراهم سازد و کارش را محکم کند و وسایل رشد و درک او را فراهم سازد و به کمک دلیل روشن خود او را رستگار کند و رویش را سفید گرداند و آن‌چه را بدان رغبت و میل دارد به او عطا فرماید به همراه آنان که خدا بر آن‌ها انعام کرده از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان که اینان خوب رفیقانی هستند.
                                                            از سخنان امام حسن (ع)
                                              کتاب زندگانی امام حسن مجتبی صفحه‌ی 363

/ 0 نظر / 12 بازدید