آمار قناتهای بخش خنجين
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٥/۱۱/٧  کلمات کلیدی:
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s 

- جيب گلي مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  10 
- آغ دره مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  10 
- سمقاور مركزي  اراك  خنجين  سمقاور  120  50 
- قوش بلاغ مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  20  60 
- سيده باغي مركزي  اراك  خنجين  ميدانك  10 
- باغ بالا مركزي  اراك  خنجين  چاليمان  14 
- ينگه چشمه مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج 
- قاراگل مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج 
- كلوس خمين بالا مركزي  اراك  خنجين  خنجين  20 
- يلغوزباغ مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج 
- ارسلاي مركزي  اراك  خنجين  خنجين  10 
- يونجه گولو مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج 
- اربوي كوچك مركزي  اراك  خنجين  خنجين  15  40 
- واكش مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج  10 
- كركهريز مركزي  اراك  خنجين  عودآغاج 
- كلوس خمين پايين مركزي  اراك  خنجين  خنجين  10 
- كشت زار مركزي  اراك  خنجين  خنجين  12  10 
- دوله وار مركزي  اراك  خنجين  خنجين  12  20 
- كهمون مركزي  اراك  خنجين  ركين  20 
- موش قله مركزي  اراك  خنجين  خنجين 
آمار قناتهای بخش خنجين برگرفته ازسایت بانک اطلاعاتی قناتهای کشور